Algemene Voorwaarden

Sharon Jane FotografieWANNEER JE EEN SHOOT BIJ SHARON JANE FOTOGRAFIE BOEKT, GA JE AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN.ALGEMEEN
1. OP DE GEMAAKTE FOTO'S VAN SHARON JANE FOTOGRAFIE ZITTEN AUTEURSRECHT. SHARON JANE FOTOGRAFIE BLIJFT TEN ALLE TIJDEN EIGENAAR VAN DE FOTO’S, MITS HIER ANDERE AFSPRAKEN OVER GEMAAKT ZIJN.

2. SHARON JANE FOTOGRAFIE IS BEKEND MET DE PRIVACY WET EN ZAL GEEN GEGEVENS VAN DE KLANT (ADRES, EMAIL, NAAM EN TELEFOONNUMMER) AAN DERDEN BEKEND MAKEN.


BEWERKING
3. SHARON JANE FOTOGRAFIE GEEFT VEEL AANDACHT AAN DE BEWERKING VAN DE BEELDEN. DAAROM WORDEN GEEN ONBEWERKTE ORIGINELE BEELDEN (RAW) GELEVERD.

4. HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE BEELDEN ZELF TE BEWERKEN. 


AANSPRAKELIJKHEID
5. SHARON JANE FOTOGRAFIE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR LICHAMELIJKE EN/OF MATERIËLE SCHADE DIE VEROORZAAKT ZIJN TIJDENS EEN FOTOSHOOT, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN GROVE SCHULD OF OPZET AAN DE ZIJDE VAN SHARON JANE FOTOGRAFIE.


BETALING
6. ZODRA DE FOTO'S ONLINE STAAN EN DOOR DE KLANT ZIJN GEKOZEN, STUURT SHARON JANE FOTOGRAFIE DE FACTUUR. DE FACTUUR DIENT BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM AAN SHARON JANE FOTOGRAFIE BETAALD TE WORDEN. DE KLANT ONTVANGT DE GEKOZEN BEELDEN, ZONDER WATERMERK OP HOGE RESOLUTIE, NADAT DE FACTUUR BETAALD IS. WANNEER SHARON JANE FOTOGRAFIE HET VERSCHULDIGDE BEDRAG NIET BINNEN DE GENOEMDE TERMIJN HEEFT ONTVANGEN, IS DE KLANT 2% VAN HET FACTUURBEDRAG EXTRA VERSCHULDIGD


KLACHTEN
7. MOCHTEN ER KLACHTEN ZIJN, DAN MOET DIT BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BEELDEN DOOR SHARON JANE FOTOGRAFIE ZIJN ONTVANGEN. VERVOLGENS WORDT ER IN OVERLEG GEKEKEN NAAR EEN PASSENDE OPLOSSING. 


COMMERCIËLE EN ZAKELIJKE DOELEINDEN
8. ALS JE EEN SHOOT BOEKT BIJ SHARON JANE FOTOGRAFIE GEEFT DE KLANT TOESTEMMING DAT DE BEELDEN ONLINE GEBRUIKT MOGEN WORDEN VOOR COMMERCIËLE DOELEINDE, MITS VOOR OF TIJDENS DE SHOOT ANDERS IS AANGEGEVEN DOOR DE KLANT. 

9. WANNEER SHARON JANE FOTOGRAFIE EEN BEELD NAAR EEN ANDER BEDRIJF WIL DOORSTUREN ZAL ER ALTIJD EERST TOESTEMMING WORDEN GEVRAAGD AAN DE KLANT.

10. DE KLANT IS VERPLICHT TOESTEMMING TE VRAGEN AAN SHARON JANE FOTOGRAFIE WANNEER DE KLANT DE BEELDEN DOOR WILT GEVEN AAN COMMERCIËLE (ONLINE) BEDRIJVEN.


ANNULERING
11. WANNEER DE KLANT BINNEN 4 WEKEN VOOR AFGESPROKEN SHOOT DATUM DE SHOOT ANNULEERT, HEEFT SHARON JANE FOTOGRAFIE RECHT OP 20% VAN DE OVEREENGEKOMEN VERGOEDING, IN VERBAND MET MISGELOPEN INKOMSTEN.

12. WANNEER HET OP HET MOMENT VAN DE SHOOT SLECHT WEER IS (REGEN, EXTREEM KOUD OF SNEEUWVAL) WORDT DE SHOOT VERZET, IN OVERLEG MET SHARON JANE FOTOGRAFIE EN KLANT, WORDT ER EEN NIEUWE DATUM AFGESPROKEN.

13. OOK KAN HET GEBEUREN DAT DE SHOOT VERZET MOET WORDEN VANWEGE ZIEKTE. DIT KAN TOT UITERLIJK 5 UUR VOORAF GAANT AAN DE SHOOT TIJDSTIP DOORGEGEVEN WORDEN, ER WORDT ALTIJD EEN NIEUWE DATUM AFGESPROKEN. MOCHT DE KLANT GEEN NIEUWE DATUM WILLEN AFSPREKEN, DAN WORDT HET EEN ANNULERING. 


NAAMSVERMELDING
14. WANNEER DE KLANT BEELDEN ONLINE WILT PUBLICEREN (INSTAGRAM, FACEBOOK OF ANDERE SOCIAL MEDIA) DIENT DE KLANT ALTIJD DE NAAMSVERMELDING OF VERWIJZING NAAR SHARON JANE FOTOGRAFIE TE GEBRUIKEN. 


PRIJZEN
15. SHARON JANE FOTOGRAFIE HEEFT HET RECHT TEN ALLE TIJDEN PRIJZEN EN PAKKETTEN TE WIJZIGEN.

Follow me on Instagram